domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

V mesiaci DECEMBER sme pre Vás pripravili:  

POZVANKA NA DOD

 

 • Divadelné predstavenie divadla Portál z Prešove "O troch grošoch"  (4.12. o 10,00 hod. v DSS Domko)
 • Mikuláš v Šemši  (5.12. o 9,30 hod. v DSS Šemša)
 • Bowlingový turnaj "O pohár Malého draka" (5.12. o 15,30 hod. v OC Galéria, Vegas bowling). Organizátor: bowlingový team Dragons
 • Deň otvorených dverí v Domku s vianočnou prezentačno-predajnou výstavou (6.12. o 9,30 hod. v Domko DSS)
 • knižnica Nezábudka  (7.12. o 9,30 hod. v knižnici Nezábudka) 
 • vianočná prezentačno-predajná výstava v KSK  (11.12. o 9,30 hod., Úrad Košického samosprávneho kraja)
 • podporná rodičovská skupina s témou: "Niečo pre potešenie Vašej duše" (12.12. o 16,00 hod., v Domku)
 • vianočný stolno-tenisový turnaj s knižnicou v Domku (13.12. o 9,00 hod. v Domku)
 • Deň otvorených dverí v Rožňave (14.12. od 9,30 hod.v DSS Jasanima v Rožňave)
 • vianočná kapustnica (17.12. o 14,00 hod. v Domku)

Pravidelné aktivity DOMKO-DSS:

 • canisterapia s p. Sotákovou (vždy vo štvrtok od 10.00 do 11.00 hod.) 
 • pracovná terapia (s p. Juričovou, p. Mikovou,  p. Hudákovou,  p. Hanudelovou, p. Miľkom, p. Tarassekovou)- využitie nových techník v praxi: enkaustika - výroba pozdravov a obrázkov, pedig- pletenie košíkov, maľba na sklo, na hodváb, krakel, výroba šperkov z modelovacej hmoty FIMO,   patchwork, quilling, sezónne dekorácie a i. 
 • snoezelen terapia s p. Kluskovou a s p. Miškovou (priebežne)
 • náboženstvo s p. Hermanovou - vždy v utorok od 9,30 do 11,00 hod.a s p. Lenártovou - vždy v pondelok od 9,00 do 11,00 hod.
 • spevácky krúžok s p. Martiňukovou a s p. Jeňom - vždy vo štvrtok
 • art krúžok  (návšteva múzeí, galérií, výstav, fotografovanie)
 • keramika s p. Hudákovovu
 • muzikoterapia s p. Janou Bohdanovou (vždy v stredu od 9,30 do 11,00 hod.) 
 • plávanie  s  p. Miškovou a s p. Husovcom (vždy v utorok v Mestkej krytej plavárni v Košiciach) a s p. Martiňukovou a s p. Jeňom (vždy v stredu)od 9,00 do 11,30 hod.
 • tvorivá činnosť s hlinou s p. Palenčárom (vždy v stredu od 9,30 do 11,00 hod.) a stolný tenis s p. Palenčárom (streda 13,00-14,00)
 • posilňovacie cvičenia v telocvični s p. Krajcovou (vždy v pondelok od 9,30 hod. do 11,30 hod.) 
 • zdravotné cvičenia v telocvični s p. Rešteiovou (vždy v piatok od 9,30 hod. do 11,30 hod.)  
 • výtvarný krúžok s dobrovoľníčkou -  p. Szabovou (vždy v  pondelok a vo štvrtok od 10,00 hod. do 11,00 hod.)

Spolupracujeme s ÚPSVaR SR - u nás je vykonávaná práca v rámci projektu "Reštart" a "Praxou k zamestnaniu" a ako stážové pracovisku sme ústretoví pri vykonávaní praxí študentov vysokých škôl.