domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice
Nahoru

Zmluvy

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo- Stavebné úpravy Čaňa
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Darovacia zmluva 5-2019
Zmluva o dielo- oprava kúrenia Čaňa
Zmluva o dielo - stavebné úpravy Čaňa
Zmluva o najme UPJS Kosice r.2019
Dodatok kň č.1. k Zmluve o poskytovaní služieb- SVI
Zmluva c. 2-2018 o prevode spravy nehnut.majetku KSK
Dodatok c.1 k Zmluve o spolupraci UPJS r.2019
Zmluva o poskytovani sluzieb - SVI
Mandátna zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
 
 
Powered by Phoca Download