domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

Prvé špecializované zariadenie v kraji s ambulantnou (dennou) starostlivosťou poskytuje sociálne služby pre autistov v DOMKO-Domove sociálnych služieb v Košiciach.

Snahou zariadenia DOMKO je vytvoriť prijímateľom s autizmom také prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne a radi sa doň budú vracať a postupne ich začleňovať do života v Domku. Zároveň na istú časť dňa odbremeniť rodičov a poskytnúť im podporu v rôznych životných situáciách aj formou špecializovaného sociálneho poradenstva.

Ponúka individuálny prístup k prijímateľovi (1 zamestnanec sa venuje maximálne dvom prijímateľom).

 

V špecializovanom zariadení poskytujeme:

1. stravovanie

2. pomoc pri odkázanosti

3. sociálne poradenstvo

4. sociálnu rehabilitáciu

5. zabezpečujeme: rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť